Van Hooft Schilders

Privacybeleid Van Hooft Schilders

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
Naam en adresgegevens
Contactgegevens
Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnen gekomen. Van Hooft Schilders bewaart alle gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van een opdracht. Na afloop worden de relevante gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaarplichten.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden met uw toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Van Hooft Schilders
Verantwoordelijke: Dhr. A. van Hooft
Adresgegevens: Dr. L.J. Rogierstraat 38 2552 LA ’s-Gravenhage
Contactgegevens: info@vanhooftschilders.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.